NRC Skolen 2020 Eksamen

Velkommen til femte samling med repetisjon av pensum og samlinger, noe nytt innhold og eksamen for NRC Skolen 2020

Vi gleder oss over å kunne møte deg her uten noen smitterisiko, online, for en gjennomgang av pensum slik at du er best mulig forberedt til å gjennomføre eksamen. Vi har valgt å sette opp dette som en egen eksamensmodul så dersom du har behov for å gjenoppfriske alt innholdet fra samling 1-4 må du logge deg inn i den andre løsningen, NRC Skolen Online. Dersom du ikke allerede har lastet ned innholdet på egen maskin så finner du masterdokumentet på 251 sider som PDF her (PS: dette er en tung fil og kan ta noe tid å laste ned, avhengig av hva slags nett du er koblet på):

Til høyre finner du oversikt over de 17 leksjonene som vi anbefaler at du ser gjennom og tenker over før du starter på selve eksamen. Eksamen er tilgjengelig fram til og med onsdag 9.desember kl 23:59. Etter dette vil det ikke være mulig å gjennomføre eksamen for NRC Skolen 2020. Dersom du har påbegynt men ikke bestått en eller begge oppgavene vil det bli satt opp en kontinuasjonseksamen senere.

Vår frist for å gi deg karakter og sensurbegrunnelse er onsdag 16.desember

Dersom du skulle oppleve tekniske problemer eller har spørsmål om løsningen ikke nøl med å kontakte tor@allin.no tlf: 46 41 08 02

Før du går videre og gjør deg kjent med repetisjonsleksjonene her en liten hilsen fra oss, Sigurd, Rune og Tor.

 • Oversikt over leksjoner

  • Introduksjon
  • Omgivelsene våre
   • Interessenthavere
   • Helse, miljø og sikkerhet 
   • Endringsledelse
   • Etikk og dilemmatrening
   • Bærekraft
  • Selskapet
   • Tomorrow in the making
   • Lederpyramiden
   • Helse Miljø og sikkerhet
   • Compliance
   • Kultur
   • Prosjektledelse
   • Resultatsikring
  • Personas
   • Sliter, preger og skaper
  • Mitt lederskap
   • Hvordan bli best i verden?
   • Hvem vil du være?
   • Mitt lederskap
   • Takk for oss
  • Eksamen 2020
   • Eksamen – Del 1
   • Eksamen – Del 2