NRC Medarbeidersamtalen

I tillegg til den daglige kontakten mellom leder og medarbeider, gjennomfører vi årlige medarbeidersamtaler i NRC.

En medarbeidersamtale er en fortrolig, planlagt og forberedt samtale. Fokus for samtalen skal være hvordan den enkelte medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå virksomhetens mål, samt utforme en arbeidssituasjon som gir arbeidsglede, utvikling og trivsel for den enkelte arbeidstaker.

Kulturbygging er viktig for NRC – og det å gjøre medarbeidersamtalen relativt lik for alle, er derfor en del av kulturbyggingen.

I år benytter vi en ny mal, som er enkel å følge. Det er i tillegg laget fire korte informasjonsfilmer, som skal forklare bruk og hensikt med samtalen.

Nedenfor finner du fire filmene som er laget til gjennomføring av medarbeidersamtalen i NRC. Filmene er på norsk men er også tekstet på engelsk og polsk.

Gjennomførte medarbeidersamtaler skal lagres på egen brukerprofil i HR-systemet eller i lokale personalsystem (Miljø). Frist for gjennomføring er 1. oktober 2020.

HR vil bistå med nødvendig støtte underveis, så bare ta kontakt ved behov.

Lykke til!

Vennlig hilsen/Best regards

Rune Johansen
HR Direktør, NRC Norge AS

(+47) 90 01 69 26 | rune.johansen@nrcgroup.no

Presentasjon av medarbeidersamtalen (1:51)

Responses

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  • Oversikt over leksjoner